MOGUĆNOSTI I IZAZOVI EUROPSKIH INTEGRACIJA

Projekt "Mogućnosti i izazovi europskih integracija" UDD - Udruga za demokratsko društvo provodi u suradnji s Centrom za održivi razvoj (COR) i Centrom za europsku dokumentaciju i istraživanje - Robert Schuman (CEDI) uz financijsku potporu Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz program ‘IPA INFO 2009’. Projekt sufinanciraju Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

Projekt je nastavak višegodišnjih edukativnih aktivnosti UDD-a vezanih uz područje europskih integracija.

Cilj projekta je aktivno sudjelovanje građana u javnoj raspravi o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji i njihov odgovoran pristup prema referendumu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji što se planira postići kroz edukaciju i umrežavanje dvadesetak novinara s lokalnih radio postaja, koje će emitirati mnogobrojne informativne sadržaje kreirane u sklopu projekta, kroz organizaciju 18 okruglih stolova s ciljem širenja konstruktivne javne rasprave na lokalnoj razini (Split, Sinj, Knin, Imotski, Drniš, Metković, Makarska, Zadar, Šibenik, Otočac, Rijeka, Varaždin, Daruvar, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Virovitica, Vukovar, Našice, Zagreb), te kroz pripremu i emitiranje 18 mjesečnih tematskih emisija na Hrvatskom katoličkom radiju (HKR).

Korisnici projekta su hrvatski građani koji trebaju kvalitetnu pripremu za aktivno sudjelovanje u europskom projektu. Očekujemo da će se projektnim aktivnostima u javnosti podići svijest o EU, o europskim vrijednostima i standardima, o implikacijama pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na svakodnevni život hrvatskih građana, te pripremiti građane za korištenje brojnih mogućnosti koje će se otvoriti, kao i suočavanje s izazovima budućeg pristupanja.

Službena web stranica Europske unije

Delegacija Europske unije u Republici Hrvatskoj

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske

Preuzimanje brošure:
Dvojbe, strahovi, strepnje, ali i nade glede europskih integracija


 
ODGOVORNOST ZA VODE

U godini donošenja Strategije upravljanja vodama u Republici Hrvatskoj, te novog Zakona o vodama, Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva te pripadajućih podzakonskih akata, važno je da se građani uključe u to životno važno područje.
Ne zaboravimo da se privatizacijske afere, kao i mnoge štetne pojave u društvu događaju ne samo zbog korumpiranih sustava, već i zbog apatije javnosti.
Projekt "Odgovornost za vode" doprinos je osvješćivanju i informiranju građana o svim aspektima odnosa prema vodi, a provodi se kroz slijedeće aktivnosti: seminar za novinare lokalnih radio postaja, emisije na lokalnim radio postajama, tiskanje edukativnog materijala za građane; povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije 2008. provest ćemo kampanju osvješćivanja građana o prevenciji korupcije u području voda (info-štandovi u suradnji s lokalnim udrugama i lokalnim radio postajama: letci, posteri, dopisnice, radio spotovi za učenike koji sudjeluju u našim različitim projektima).

Obilježavanje ovogodišnjeg Međunarodnog dana borbe protiv korupcije u sklopu našeg antikorupcijskog edukativnog projekta u školama na prigodnim događanjima (radionicama, izložbama, uprizorenjima), kao i središnji događaj za učenike i nastavnike, posvetit ćemo borbi protiv korupcije u gospodarenju vodama.

Projekt "Odgovornost za vode" provodi se uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva".


 

PROTIV KORUPCIJE

Udruga za demokratsko društvo (UDD) u okviru edukativnog projekta "Protiv korupcije" , koji se provodi od 2004. godine, organizira instruktivne seminare za nastavnike srednjih škola i gimnazija (pozvani su nastavnici iz predmeta: politika i gospodarstvo, sociologija, etika, vjeronauk).

Osnovni cilj seminara je razvijanje svijesti nastavnika srednjih škola o štetnim posljedicama korupcije, te njihova priprema za rad s učenicima kroz interaktivno učenje o korupciji, njezinim pojavnim oblicima, metodama za njezino suzbijanje, te razvijanje modela za učinkovitu prevenciju korupcije u srednjim školama. Na primjerima razgovora, igre, samostalnih istraživanja ispitat će se mogućnosti poticanja i podupiranja aktivnog sudjelovanja učenika u procesa stjecanja znanja o borbi protiv korupcije primjenjivih u svakodnevnom životu pri čemu valja težiti za tim da učenik od pasivnog primatelja informacija postane angažirani subjekt. Seminar se temelji na knjižici dr. Nevena Šimca "PROTIV KORUPCIJE" (biblioteka udd-a "Mala škola demokracije"). Sudionici seminara dobit će besplatno priručnik "Protiv korupcije" s radnim materijalom, kao i potvrdu o sudjelovanju na seminaru.

Prijavom na instruktivni seminar nastavnici se obvezuju do kraja školske godine organizirati po jednu radionicu s grupom učenika u svojoj školi, te povodom Međunarodnog dana za borbu protiv korupcije, 9. prosinca 2008, potaknuti obilježavanje tog dana u svojoj školi u suradnji s našom udrugom.


Projekt se provodi uz potporu Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske


 

PREVENCIJA KORUPCIJE
U ODGOJNO-OBRAZOVNOM SUSTAVU

U svakom je društvu edukativni sektor među najvećim komponentama javnog sektora, troši 20-30% čitavog proračuna, zapošljava najveći dio školovanih ljudskih resursa (administracija, inspektori, učitelji i profesori) i tiče se oko 20-25% cjelokupne populacije (učenici, studenti, roditelji i ostali dionici). Istovremeno, u većini društava, bogatih i siromašnih, obrazovni sektor se suočava s velikim poteškoćama koje otvaraju put korupciji: financijskim, loša uprava, niska djelotvornost, rasipanje sredstava, niska kvaliteta usluga, i gubitak kvalitete (npr. visoka nezaposlenost poslije završetka škole), nedostupnost školskih pravilnika, slaba informiranost javnosti i nedostatak odgovornosti u obrazovnom sektoru. Posljedica je rastući skepticizam i nedostatak povjerenja prema političarima i javnom sektoru te hitan zahtjev za masovnu uporabu evaluacija u školstvu u smislu nadgledanja i skupljanja podataka kao odgovornosti prema glavnim korisnicima sistema. Očita je potreba za nadzorom odgovornih u uporabi sredstava, veća odgovornost i transparentnost u uporabi obrazovnih sredstava i hitna akcija u borbi protiv korupcije.
U dugotrajnom procesu borba protiv korupcije zahtijeva promjenu stavova i ponašanja i na strani korisnika i pružatelja usluga obrazovnog sistema. Potrebno je unaprijediti sistem vidljivosti i odgovornosti prilikom upravljanja sistemom.
Osobito je važno ne dopustiti da se smanjenjem sredstava namijenjenih za obrazovanje zbog korupcije, ograniči pristup obrazovanju - posebno za one iz manje privilegiranih slojeva, smanji kvalitetu obrazovanja i tako poveća socijalne nejednakosti.
U širem smislu ona znači propagiranje kulture korupcije i cinizma prema pravnom sustavu, što znači da učenici uče u školi da osobni trud i rad ništa ne vrijedi, jer se sve može postići favoriziranjem, manipulacijom ili kupiti novcem. U tom smislu ovo je u potpunoj suprotnosti s prvim ciljem obrazovnog sustava, a to je promicanje građanske kulture zajedno s vrijednostima poput čestitosti, jednakosti, poštenja i socijalne pravde.

Projekt Prevencija korupcije u odgojno-obrazovnom sustavu provodi se uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva".


 

IZAZOVI EUROPSKIH INTEGRACIJA


Projekt "Izazovi europskih integracija" nastavak je UDD-ovog prošlogodišnjeg projekta "Premostiti informacijsku prazninu o europskim integracijama u Republici Hrvatskoj".

Cilj projekta je povećanje povjerenja hrvatskih građana u EU kroz sustavno informiranje hrvatskih građana o dobrobitima kao izazovima, problemima što ih eurointegracije donose. Projekt se provodi u suradnji s novinarima lokalnih radio postaja, koji prenose stečena znanja svojim slušateljima kroz svakodnevni rad radio postajama. U suradnji s njima organiziramo i okrugle stolove u lokalnim zajednicama fokusirajući se na specifičnosti
pojedine zajednice.

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske.protiv korupcije
radionice Štiti okoliš
savjetovalište E-brojevi
udd | 10000 Zagreb | tel/fax. (0385 1) 631 0039 | udd@udd.hr.