Projekt Štiti okoliš namijenjen je dodatnom obrazovanju učitelja osnovnih škola o temama zaštite okoliša i održivog razvoja, pri čemu učitelji imaj ulogu multiplikatora. Temelj rada je publikacija "Štiti okoliš", autorice Dade Lerotić, koja je i jedna od voditeljica instruktivnih seminara.
Projekt uključuje radionice na kojima se obrađuju četiri velike teme:

_ Znači li nešto moja mala kap? Zaštita i racionalno korištenje vode
_ Zašto se klima klima? Zaštita atmosfere i racionalno korištenje energije
_
Ne dvoji! Odvoji! Zbrinjavanje otpada
_ Zdravi(b)ili... !? Hrana-zdravlje-okoliš


Uz potporu MZOS-a projektne aktivnosti šk.god. 2006/07 uključivale su tri instruktivna seminara koji su održani u Zagrebu, 3. 2. 2007., 3. 3. 2007 i 31.3. 2007. god. Na njima je sudjelovalo 27 učitelja iz 22 osnovne škole. Učitelji su instruktivne seminare ocijenili prosječnom ocjenom 4,8 (na ljestvici od 1 do 5). Nakon sudjelovanja na instruktivnim seminarima, polaznici - učitelji, održali su radionice u svojim školama u raznim starosnim skupinama. Od veljače do lipnja 2007. održano je 30 radionica na kojima je sudjelovalo 989 učenika. Učenici su cijeli projekt ocijenili prosječnom ocjenom 4,7.
I učitelji i učenici izrazili su želju za sudjelovanjem u daljnim aktivnostima projekta "Štiti okoliš".

Slijedeće škole poslale su nam fotografije s radionica "Štiti okoliš":

Centar Goljak, Zagreb (voditeljica gđa. N. Perišić)
OŠ Jabukovac, Zagreb (voditeljica gđa. M. Valjak Porupski)
OŠ I. Kozarac, Soljani (voditeljica gđa. K. Mazalović)
OŠ Josipa Lovretića, Otok (voditeljica gđa. G. Kragulj)
OŠ D. Kušlana, Zagreb (voditeljica gđa. L Gmajnicki)
OŠ Nad lipom, Zagreb (voditeljica gđa. V. Đurek)
OŠ Pantovčak, Zagreb (voditeljica gđa. T. Polchert)
OŠ J.J. Strossmayera, Zagreb (voditeljica gđa. T. Petrač)

 


udd | 10000 Zagreb | Gotovčeva 6 | tel/fax. (0385 1) 631 0039 | udd@udd.hr.

HOME