seminar: ŠTITI OKOLIŠ, split, rujan 2004.
 

U prostorijama Osnovne škole Pojišan u Splitu, 2. i 3. rujna 2004. godine održan je uz potporu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva Republike Hrvatske, dvodnevni instruktivni SEMINAR za nastavnike osnovnih škola s podrucja Županije splitsko-dalmatinske. Pozivu se odazvalo dvadeset nastavnika , mahom profesora biolgije i kemije , ali i nastavnika razredne nastave.

Seminar se temeljio na knjižici ŠTITI OKOLIŠ (biblioteka udd-a Mala škola demokracije, Split, 2001) koja je namijenjena mladima i koja obraduje goruce probleme zaštite okolišta. Projektni tim cinili su : voditeljica projekta, Dada Lerotic, Tomislav Lerotic, Ancica Petrušic. Evaluaciju ce provesti Željko Kramaric. Sukladno poglavljima knjige, seminar je imao 4 tematska dijela:

- Znaci li nešto moja mala kap? Zaštita i racionalno korištenje vode
- Zašto se klima klima? Zaštita atmosfere i racionalno korištenje energije
- Iz torbe - u koš, iz koša - na deponij? Zbrinjavanje otpada
- Zdravi (b)ili... !? Hrana - zdravlje - okoliš

Na pocetku seminara sudionici su dobili knjižicu ŠTITI OKOLIŠ s radnim materijalima. Težište seminara bilo je na radionicama u kojima su predstavljeni nacini približavanja pojedinih tema zaštite okoliša ucenicima, kako bi oni gradivo o kojem uce prepoznali u stvarnosti koja ih okružuje i obrnuto, stvarnost koja ih okružuje susreli u gradivu. Na primjerima razgovora, igre, jednostavnih pokusa, samostalnih istraživanja, ispitivalo se mogucnosti poticanja i podupiranja aktivnog sudjelovanja ucenika u procesa stjecanja znanja o zaštiti okoliša primjenjivih u svakodnevnom životu, kako bi ih se motiviralo da od pasivnih primatelja informacija postanu angažirani subjekti zaštite okoliša. Na kraju seminara nastavnici su ispunili evaluacijski listic.

Nastavnici koji su sudjelovali na seminaru dužni su organizirati radionice u svojim školama do kraja mjeseca studenoga ove godine. U svakoj radionici trebalo bi sudjelovati 25 ucenika koje ce nastavnik izabrati prema iskazanoj motivaciji. Nastavnike ce pratiti clanovi projektnog tima i udruge, a na kraju svake radionice ucenici ce ispuniti evaluacijski listic, te razgovarati s evaluatorom projekta.--LINKOVI

ZAKO O ZASTITI OKOLISA
-MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA I PROSTORNOG UREDJENJA


zahvaljujemo donatorima fotonaponske opreme:
SOLARcells, www.solar-cells.net
SOLARIS sunceva energija d. o. o., www.solaris-hr.com


 
udd | 10000 Zagreb | Stjepana Radića 3 | tel/fax. (0385 1) 631 0039 | udd@zg.htnet.hr.