Lovorka Kušan: SUKOB INTERESA, pdf 288 KB
Saborsko povjerenstvo za odlucivanju o sukobu interesa

O PROGLASENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNASANJU JAVNIH DUZNOSTI, pdf 159 KB

ODLUKU O PROGLASENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJECAVANJU SUKOBA INTERESA U OBNAŠANJU JAVNIH DUZNOSTI, pdf 127


 

 


udd | 10000 Zagreb | Stjepana Radića 3 | tel/fax. (0385 1) 631 0039 | udd@udd.hr.