Premostiti informacijsku prazninu o europskim integracijama u Republici Hrvatskoj

UDD - Udruga za demokratsko društvo, u suradnji s Centrom za europsku dokumentaciju i istraživanje - R. Schuman (CEDI) i Europskim krugom - Hrvatska (EKH) započinje provođenje projekta "Premostiti informacijsku prazninu o europskim integracijama u Republici Hrvatskoj" uz potporu Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj i Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

U pripremi projekta vodili smo se svim relevantnim istraživanjima i odlučili se fokusirati na obične hrvatske građane kojima su europske integracije asocijacija za mnoge strahove, nepoznanice i predrasude. Članstvo utječe na sve aspekte života, stoga bismo ovim projektom željeli omogućiti razumijevanje prava i pogodnosti koje će uživati obični hrvatski građani pojedinačno, kao i obveza i odgovornosti koje im članstvo donosi, i to po pojedinim sektorima, te im približiti svakodnevni život u EU, na taj način pomoći ćemo im da se pojedinačno što bolje pripreme za moguće poteškoće koje će imati kad jednom RH postane članicom, odnosno da iskoriste prednosti koje im stoje ili će im stajati na raspolaganju. U tom smislu planiramo slijedeće aktivnosti: na nacionalnoj razini emitirat ćemo jednu četrdesetominutnu radio emisiju mjesečno ("Ususret Europi") na Hrvatskom katoličkom radiju (HKR), a uz seminar i stalnu suradnju s novinarima lokalnih radio postaja s područja Dalmacije, Like, Slavonije i Sjeverne Hrvatske, organizirat ćemo panele u 10 lokalnih zajednica i ciklus od 20 emisija na lokalnim radio postajama. U pripremi radio emisija njegovat ćemo sektorski pristup kako bi se postigla što bolja i iscrpnija informiranost građana o specifičnim pitanjima vezanim za pojedina područja, kako bi građani dobili što objektivnije i praktičnije informacije, a tiskat ćemo i tematske brošure pisane na popularan i lako razumljiv način.

U prvoj, najavnoj emisiji na HKR-u, 15. siječnja 2007, gostovali su: državna tajnica gđa Marija Pejčinović-Burić, šef Delegacije Europske komisije u RH, g. Vincent Degert i dr. Neven Šimac, predstavnik triju partnerskih udruga u projektu (emisija dostupna na CD-u).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bridging the information gap in the Republic of Croatia about European integration

In co-operation with the Centre for European Documentation and Research - R Schuman (CEDI) and the European Circle Croatia (EKH), the UDD is commencing a project entitled Bridging the information gap in the Republic of Croatia about European integration, supported by the delegation of the European Commission in the Republic of Croatia and the National Foundation for the Development of Civil Society.

In preparing the project we followed all relevant research and decided to focus on ordinary Croatian citizens, for whom European integration is associated with many fears, unknowns and prejudices. Membership affects all aspects of life. This is why through the project we wanted to enable a better understanding of the rights and privileges which will be enjoyed by the ordinary Croatian citizen as well as the duties and responsibilities membership brings in individual sectors. We want to bring everyday life in the EU closer to them and in that way help them to better prepare for potential difficulties they may face when Croatia becomes a member and to best exploit the advantages they will have open to them. To this end we're planning the following activities: At a national level we'll broadcast a monthly 40-minute radio programme entitled Meeting Europe on Croatian Catholic Radio (HKR). Alongside a seminar and constant co-operation with local radio reporters from Dalmatia, Lika, Slavonia and northern Croatia, we'll organise panels in ten local communities and a series of twenty episodes on local radio stations. In preparing these episodes we'll take a sectoral approach to achieve the best possible and most comprehensive awareness by citizens of the specific questions affecting individual areas. This will give our citizens the most objective and practical information. We'll also publish thematic brochures written in an informal and easily understandable way.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Info: UDD - Udruga za demokratsko društvo
tel/fax. 01 63 10 039 gsm 098 314 951 udd@zg.t-com.hr

Sa snimanja prve emisije na HKR-u iz ciklusa "Ususret Europi", 15. sijecnja 2007.
Gosti emisije: gdja Marija Pejcinovic-Buric, drzavna tajnica MVPEI, Nj. E. Vincent Degert, sef Delegacije Europske komisijeu Republici Hrvatskoj i dr. Neven Šimac predstavnik triju partnerskih udruga koje provode projekt, UDD-a, CEDI-ja i EKH
[emisija dostupna na CD-u].

udd | 10000 Zagreb | Gotovčeva 6 | tel/fax. (0385 1) 631 0039 | udd@udd.hr.

HOME