Udruga za demokratsko društvo (UDD, 1995.) provela je brojne projekte na podrucju demokratizacije društva, usredotocujuci se u prvom redu na edukaciju i podizanje svijesti i razumijevanja demokracije i demokratskih procesa kod hrvatskih gradana.
Najvazniji projekti bili su:
>Debatni klub UDD-a Što je Hrvatska svijetu, a što svijet Hrvatskoj?
>medijski programi emitirani na radio stanicama (Radio 101, Katolicki radio, lokalne radio stanice, Hrvatski radio - Treca strana) i TV (OTV, HTV - Gradanski sat)
>radionice za ucenike i studente pracene tiskanjem i distribucijom popularnih knjizica* i letaka (Mala škola demokracije, Izazovi vremena) ..- mnoge druge udruge u svom radu koristile su se našim izdanjima (GONG, Multikultura - Zdravo društvo, Zavod za školovanje odraslih...),
>ulicni informativno-kabaretski program (Vijesti na cesti)
>potpisivanje peticije Opomena politicarima i poziv sugradanima
>Protiv korupcije - antikorupcijska kampanja 1999.
>sudjelovanje u koalciji Glas 99
>radionice šTItI OKOLIŠ
>suosnivanje i pokretanje udruga (2002): Centar za europsku dokumentaciju i istraživanje - Robert Schuman (CEDI) i Europski krug - Hrvatska (EKH)
>suorganizacija IV. medunarodne ljetne akademije, priznatog skupa njemacke udruge Toenissteiner Kreis i francuske Conférence Olivaint (rujan - listopad 2003)
>uz Zeleni forum i Eko Kvarner suosnivanje Odbora za zaštitu Jadrana (travanj 2004)

Tekuce aktivnosti UDD-a:
>u partnerstvu s Ministarstvom za europske integracije (MEI) i Centrom za europsku dokumentaciju i istrazivanje - Robert Schuman (CEDI) provedba radionica za javnu upravu Europski standardi (2002/3/4.)
>antikorupcijski projekt Prevencija sukoba interesa
>edukativni projekt Protiv korupcije
>edukativni projekt šTItI okoliš.
Donatori UDD-a: Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva RH, Vladin ured za udruge, Ured Republike Hrvatske za ljudska prava, Europska komisija, Nizozemska, Britanska i Americka ambasada, Friedrich Nauman Stiftung, USAID-OTI, Westminsterska zaklada za demokraciju.
Info: UDD, Zagreb, tel/fax. 01 63 10 039; www.udd.hr; udd@zg.htnet.hr, udd@udd.hr
___________________________________________________________
*Abeceda demokracije (dr. Neven Šimac), Demokratski izborni sustavi (dr. Tihomil Radja & Davor Gjenero), Protiv korupcije (dr. Neven Šimac), Što je tolerancija? (Ana Matan), Decentralizacija (Davor Gjenero), Referendum - cuvar demokracije (dr. Tihomil Radja), Izazovi i zamke globalizacije (dr. Neven Šimac), Jezik i stil novinara (Vladimir Pavlinic), šTItI okoliš (Dada Lerotic), Europski principi javne uprave (dr. Neven Šimac), Sukob interesa (Lovorka Kušan) , Što se krije iza E-brojeva? (Dada Lerotic, Ivana Vinkovic-Vrcek).

 

 

 

 

 

home
udd | 10000 Zagreb | tel/fax. (0385 1) 631 0039 | udd@udd.hr.