P R I O P Ć E NJ E Z A M E D I J E
Zagreb, 22. rujna 2006.

EDUKATIVNI PROJEKT UDD-a
"šTItI OKOLIŠ"
ZA NASTAVNIKE I UČENIKE
OSNOVNIH ŠKOLA GRADA SPLITA

UDD organizira instruktivne seminare za nastavnike osnovnih škola Grada Splita (predmet: biologija, fizika, kemija, razredna nastava, ali i za zainteresirane nastavnike iz drugih predmeta). Prijavom na seminar nastavnici su se obvezali da će u tekućoj školskoj godini u svojoj školi organizirati najmanje jednu radionicu u kojoj će sudjelovati najmanje 25 učenika zainteresiranih za teme zaštite okoliša. Seminari se temelje na knjižici autorice, ujedno i voditeljice projekta Dade Lerotić "šTItI OKOLIŠ".

Knjižica je namijenjena mladima i obrađuje goruće probleme zaštite okolišta. Sukladno poglavljima knjižice, seminari se sastoje od 4 radionice:·

Znači li nešto moja mala kap?
Zaštita i racionalno korištenje vode
Zašto se klima klima?
Zaštita atmosfere i racionalno korištenje energije
Ne dvoji, odvoji! Zbrinjavanje otpada
Zdravi (b)ili... !?
Hrana - zdravlje - okoliš

Na prvom instruktivnom seminaru 09. rujna 2006. održane su prve dvije radionice, a druge dvije održat će se u subotu, 23. rujna 2006. godine, u Osnovnoj školi Pojišan, Viška 12, uz vodstvo prof. dr. Valerija Vrčeka i mr. sci. Ivane Vinković-Vrček. Na početku seminara sudionici su dobili knjižicu "šTItI OKOLIŠ". Težište seminara je na radionicama u kojima se osmišljavaju situacije učenja te predstavljaju načini približavanja pojedinih tema zaštite okoliša učenicima kako bi oni "gradivo" o kojem uče prepoznali u stvarnosti koja ih okružuje i obrnuto, stvarnost koja ih okružuje susreli u gradivu. Na primjerima razgovora, igre, jednostavnih pokusa, samostalnih istraživanja ispitat će se mogućnosti poticanja i podupiranja aktivnog sudjelovanja učenika u procesa stjecanja znanja o zaštiti okoliša primjenjivih u svakodnevnom životu pri čemu težimo za tim da učenik od pasivnog primatelja informacija postane angažirani subjekt zaštite okoliša.

Projekt se provodi uz financijsku potporu Grada Splita.


P R O G R A M .R A D A

09.00 - 09.15 Dolazak sudionika, informacije
09.15 - 11.30 Radionica: Zdravi (b)ili... !? Hrana - zdravlje - okoliš
11.30 - 13.00 Stanka za zdravi doručak/objed
13.00 - 15.00 Radionica: Ne dvoji, odvoji! Zbrinjavanje otpada
15.00 - 16.00 Radionica: Izrada plana prenošenja stečenog znanja u praksu

Info: Tomislav Lerotić: 098 1795 072

udd | 10000 Zagreb | Stjepana Radića 3 | tel/fax. (0385 1) 631 0039 | udd@udd.hr.