Zagreb, 26. studenoga 2005.
P R I O P Ć E NJ E ..Z A.. M E D I J E

EDUKATIVNI PROJEKT UDD-a šTItI OKOLIŠ

Povodom početka seminara za nastavnike osnovnih škola u subotu, 26. studenoga 2005. godine, u 9 sati i 45 minuta, u prostorijama Zelene akcije, Frankopanska 1, u Zagrebu, UDD održava tiskovnu konferenciju, na kojoj projekt predstavljaju Dada Lerotić, voditeljica projekta, i Ivana Vinković-Vrček, suradnica na projektu.

U školskoj godini 2005/2006. UDD organizira dva instruktivna SEMINARA za nastavnike osnovnih škola (iz predmeta biologija, fizika, kemija, ali i za zainteresirane nastavnike iz drugih predmeta). Pozvani su nastavnici koji nisu sudjelovali na dosadašnjim seminarima, a pozivi su upućeni svim osnovnim školama u Republici Hrvatskoj (813). Prijavilo se 140 nastavnika. Kako je ograničen broj sudionika, provedena je selekcija i izabrano 50 nastavnika, koji će, podijeljeni u dvije grupe, sudjelovati u projektu. Prijavom na seminar nastavnici su se obvezali da će u tekućoj školskoj godini u svojoj školi organizirati najmanje jednu radionicu u kojoj će sudjelovati najmanje 25 učenika zainteresiranih za teme zaštite okoliša.

Seminari se temelje na knjižici autorice Dade Lerotić šTItI OKOLIŠ. Knjižica je namijenjena mladima i obrađuje goruće probleme zaštite okolišta. Sukladno poglavljima knjižice, seminari će imati 4 tematska dijela:

· ZNAČI LI NEŠTO MOJA MALA KAP? zaštita i racionalno korištenje vode
· ne dvoji - ODVOJI! zbrinjavanje otpada
· ZAŠTO SE KLIMA KLIMA? zaštita atmosfere i racionalno korištenje energije
· ZDRAVI (b)ILI... !? hrana - zdravlje - okoliš

Na početku seminara sudionici će dobiti knjižicu šTItI OKOLIŠ. Težište seminara bit će na RADIONICAMA u kojima će se osmisliti situacije učenja te predstaviti načini približavanja pojedinih tema zaštite okoliša učenicima kako bi oni "gradivo" o kojem uče prepoznali u stvarnosti koja ih okružuje i obrnuto, stvarnost koja ih okružuje susreli u gradivu. Na primjerima razgovora, igre, jednostavnih pokusa, samostalnih istraživanja ispitat će se mogućnosti poticanja i podupiranja aktivnog sudjelovanja učenika u procesa stjecanja znanja o zaštiti okoliša primjenjivih u svakodnevnom životu pri čemu valja težiti za tim da učenik od pasivnog primatelja informacija postane angažirani subjekt zaštite okoliša.

Projekt se provodi uz potporu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Republike Hrvatske.

· Info · Ančica Petrušić, izvršna direktorica udd-a · 098 314 951

 

udd | 10000 Zagreb | Stjepana Radića 3 | tel/fax. (0385 1) 631 0039 | udd@udd.hr.