Pitanja i odgovori

UDD – Udruga za demokratsko društvo zaprimila je pitanja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje u nabavi br. 16 za novinarske istraživačke priče u okviru projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!”. Objavljujemo pitanja i odgovore i tako ih stavljamo na raspolaganje svim potencijanim ponuditeljima. Dokument je dostupan ovdje:

nabava-br-16-pitanja-i-odgovori

izjava-ponuditelja_pravna-osoba_fin

Posted in Uncategorized | Isključi komentare

UDD je donio odluku o odabiru pružatelja usluga snimanja i emitiranja TV emisija na lokalnim TV postajama

Slijedom Poziva na dostavu ponuda za usluge  snimanja i emitiranja tridesetominutnih edukativnih TV emisija na lokalnim TV postajama u sklopu projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!”, objavljenog na mrežnim stranicama UDD-a, UDD je donio odluku o odabiru pružatelja usluga prema grupama nabave:

1. grupa: snimanje tridesetominutnih TV emisija i zakup TV prostora za emitiranje u udarnim terminima na TV postaji koja pokriva područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Od 2 dostavljene valjane ponude pristigle prije roka, do 8.12.2016, do 14 sati, izabrana je ponuda Televizije Dalmacije d.o.o. Split.

2. grupa: snimanje tridesetominutnih TV emisija i zakup TV prostora za emitiranje u udarnim terminima na TV postaji koja pokriva područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Od 3 dostavljene valjane ponude pristigle prije roka, do 8.12.2016, do 14 sati, izabrana je ponuda Televizije Dalmacije d.o.o. Split.

3. grupa: snimanje tridesetominutnih TV emisija i zakup TV prostora za emitiranje u udarnim terminima na TV postaji koja pokriva područja Grada Zagreba.

Od 2 dostavljene valjane ponude pristigle prije roka, do 8.12.2016, do 14 sati, izabrana je ponuda Nezavisne televizije d.o.o iz Zagreba.

S dotičnim tvrtkama UDD je potpisao ugovore o uslugama.

 

 

Posted in Uncategorized | Isključi komentare

UDD je donio odluku o odabiru pružatelja usluga produkcije dokumentarnog filma

Slijedom Poziva na dostavu ponuda za usluge produkcije dokumentarnog filma u okviru projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!“ objavljenog na mrežnim stranicama UDD-a, UDD je donio odluku o odabiru pružatelja usluga. Od 4 dostavljene ponude pristigle do roka, 21. studenoga 2016., izabrana je ponuda Promo video produkcije d.o.o., te je s tom tvrtkom UDD potpisao ugovor o uslugama.

 

Posted in Uncategorized | Isključi komentare

Pitanja i odgovori

UDD – Udruga za demokratsko društvo zaprimila je pitanja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje u nabavi br. 19 „Trošak snimanja i emitiranja TV emisija na lokalnoj razini” u okviru projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!”. Objavljujemo pitanja i odgovore i tako ih stavljamo na raspolaganje svim potencijanim ponuditeljima. Dokument je dostupan ovdje:

pitanja-i-odgovori-tv-lokalne

 

Posted in Uncategorized | Isključi komentare

Poziv na dostavu ponuda

UDD – Udruga za demokratsko društvo poziva Vas da podnesete ponude za novinarske istraživačke priče u okviru projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!“.

U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje: Izjava ponuditelja o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi, Opis usluge, predložak Ugovora.

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

-       popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu ponuditelja o nepostojanju razloga za isključivanje iz sudjelovanja u nabavi;

-       životopis na hrvatskom jeziku s poveznicom na dva autorska djela;

-       kratak koncept istraživačke/ih priče/a s financijskom ponudom po svakoj priči.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 17.12.2016. godine.

Rok za postavljanje pitanja je 5 dana, zaključno s 13.12.2016., a rok za dostavu odgovora je 4 dana prije roka za dostavu ponuda, zaključno s 14.12.2016. godine.

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu: udd@zg.t-com.hr .

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim pozvanim ponuditeljima, tj. objavljeni na web stranici UDD-a (www.udd.hr), i poslani svim potencijalnim ponuditeljima na njihove e-adrese.

Ponude se dostavljaju isključivo elektronskom poštom na e-adresu: udd@zg.t-com.hr prije zadanog roka. Ponude pristigle nakon roka neće se razmatrati.

izjava-ponuditelja_fizicka-osoba_fin

poziv-na-dostavu-ponuda

opis-usluge

predlozak-autorskog-ugovora

Posted in Uncategorized | Isključi komentare

Poziv na dostavu ponude

UDD – Udruga za demokratsko društvo poziva Vas da podnesete ponude za snimanje i emitiranje tridesetominutnih edukativnih TV emisija na lokalnim TV postajama u sklopu projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!”.

U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje: Izjava ponuditelja za ugovor o uslugama, Opis usluge, predložak Ugovora o uslugama.

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati sljedeće:

-       popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu ponuditelja za ugovor o uslugama.

Opis predmeta nabave:

kroz 3 grupe nabave tražimo:

  1. grupa: snimanje tridesetominutnih TV emisija i zakup TV prostora za emitiranje u udarnim terminima na TV postaji koja pokriva područja u Splitsko-dalmatinskoj županiji;
  2. grupa: snimanje tridesetominutnih TV emisija i zakup TV prostora za emitiranje u udarnim terminima na TV postaji koja pokriva područja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji;
  3. grupa: snimanje tridesetominutnih TV emisija i zakup TV prostora za emitiranje u udarnim terminima na TV postaji koja pokriva područja Grada Zagreba.

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 08.12.2016. godine, u 14 sati.

Rok za postavljanje pitanja je 6 dana, zaključno s 03.12.2016., a rok za dostavu odgovora je 6 dana prije roka za dostavu ponuda, zaključno sa 05.12.2016. godine.

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu: udd@zg.t-com.hr

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim pozvanim ponuditeljima, tj. objavljeni na web stranici UDD-a (www.udd.hr), i poslani svim potencijalnim ponuditeljima na njihove e-adrese.

Molimo Vas da svoju ponudu dostavite isključivo na e-adresu prije zadanog roka: udd@zg.t-com.hr.

Izjava ponuditelja usluge – pravne osobe

Opis usluge – TV lokalne

Poziv na dostavu ponuda – TV lokalne

Predložak ugovora o uslugama – TV lokalne

 

 

Posted in Uncategorized | Isključi komentare

Poziv za dostavu ponuda – pitanja i odgovori

UDD – Udruga za demokratsko društvo zaprimila je pitanja vezana uz dokumentaciju za nadmetanje u nabavi br. 24 „Dokumentarni film” u okviru projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!”. Objavljujemo pitanja i odgovore i tako ih stavljamo na raspolaganje svim potencijalnim ponuditeljima. Dokument je dostupan ovdje:

pitanja-i-odgovori

 

Posted in Uncategorized | Isključi komentare

Poziv na dostavu ponude

UDD – Udruga za demokratsko društvo poziva Vas da podnesete ponudu za ENG ekipu koja će proizvesti 10 tridesetominutnih edukativnih TV emisija razgovornog tipa s uvodnim prilozima, u okviru projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!“.

U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:
- Poziv na dostavu ponude,
- Izjava ponuditelja za ugovor o uslugama,
- Opis usluge,
- predložak Ugovora o uslugama.

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati:

- popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu ponuditelja za ugovor o uslugama;
- životopisi sa stručnim kvalifikacijama odgovornih osoba koje Ponuditelj predlaže za izvršenje ugovora na hrvatskom jeziku u Europass formatu;
- popis ugovora Ponuditelja izvršenih za proizvodnju TV / video emisija / radova

Krajnji rok za podnošenje ponude je 29.11.2016. godine, u 17 sati.

Rok za postavljanje pitanja je 5 dana, zaključno s 25.11.2016., a rok za dostavu odgovora je 4 dana prije roka za dostavu ponuda, zaključno s 26.11.2016. godine.

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu: udd@zg.t-com.hr .

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim pozvanim ponuditeljima, tj. objavljeni na web stranici UDD – Udruge za demokratsko društvo (www.udd.hr) i poslani svim potencijalnim ponuditeljima na njihove e-adrese.

Ponude se dostavljaju isključivo elektronskom poštom na e-adresu: udd@zg.t-com.hr prije zadanog roka. Ponude pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Projekt “Umrežimo se – protiv korupcije!” financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu ponuda

Opis usluge

Izjava ponuditelja usluge

Ugovor – predložak

Posted in Uncategorized | Isključi komentare

Poziv na dostavu ponude

UDD – Udruga za demokratsko društvo poziva Vas da podnesete ponude za produkciju dokumentarnog filma u sklopu projekta “Umrežimo se – protiv korupcije!”.

U privitku ovog poziva nalaze se sljedeći dokumenti koji sačinjavaju dokumentaciju za nadmetanje:
- Poziv na dostavu ponude,
- Izjava ponuditelja za ugovor o uslugama,
- Opis usluge,
- predložak Ugovora o uslugama.

Kako bi bila prihvatljiva, Vaša ponuda mora sadržavati:

- popunjenu, potpisanu i ovjerenu Izjavu ponuditelja za ugovor o uslugama;
- životopisi sa stručnim kvalifikacijama odgovornih osoba koje Ponuditelj predlaže za izvršenje ugovora na hrvatskom jeziku u Europass formatu;
- popis ugovora o uslugama Ponuditelja izvršenih za proizvodnju dokumentarnih filmova iz koji je vidljivo da je do trenutka objave ovog Poziva izradio najmanje jedan (1) dokumentarni film.

Krajnji rok za podnošenje ponude je 21.11.2016. godine, u 14 sati.

Rok za postavljanje pitanja je 6 dana, zaključno sa 16.11.2016., a rok za dostavu odgovora je 4 dana prije roka za dostavu ponuda, zaključno s 18.11.2016. godine.

Molimo Vas da sva pitanja vezana za predmetnu nabavu dostavite na sljedeću elektroničku adresu: udd@zg.t-com.hr .

Odgovori na sva pitanja postavljena unutar roka bit će stavljeni na raspolaganje svim pozvanim ponuditeljima, tj. objavljeni na web stranici UDD – Udruge za demokratsko društvo (www.udd.hr) i poslani svim potencijalnim ponuditeljima na njihove e-adrese.

Ponude se dostavljaju isključivo elektronskom poštom na e-adresu: udd@zg.t-com.hr prije zadanog roka. Ponude pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Projekt “Umrežimo se – protiv korupcije!” financira Europska unija, a sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Poziv na dostavu ponuda dokfilm

Opis usluge dokfilm

Izjava ponuditelja usluge – pravne osobe

Ugovor – predložak

Posted in Uncategorized | Isključi komentare

Poziv za dostavu ponuda – pitanja i odgovori

UDD – Udruga za demokratsko društvo zaprimila je jedno pitanje vezano uz dokumentaciju za nadmetanje u nabavi br. 18 „Trošak kupovine medijskog prostora za TV emisije na nacionalnoj razini” u okviru projekta „Umrežimo se – protiv korupcije!”. Objavljujemo pitanje i odgovor i tako ih stavljamo na raspolaganje svim potencijanim ponuditeljima. Dokument je dostupan ovdje:

TV – pitanja i odgovori

 

Posted in Uncategorized | Isključi komentare