Projekti

 

“Za odgovorno i transparentno upravljanje

javnim dobrima i prirodnim resursima“

„For responsible and transparent management of

public goods and natural resources“

Nositelj projekta: UDD-Udruga za demokratsko društvo

Partneri: Udruga Dobra i Centar za održivi razvoj

Cilj projekta: podizati svijest građana o odgovornom i transparentnom upravljanju javnim dobrima

Specifični ciljevi:

1)      jačanje kapaciteta OCD-a iz Grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske županije i Splitsko-dalmatinske županije za provedbu različitih aktivnosti ciljanih na poboljšanje transparentnosti i otvorenosti hrvatske javne uprave, osobito  na lokalnoj i regionalnoj razini u odgovornom i transparentnom upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima

2)      izgradnja kapaciteta novinara na području transparentnosti u odgovornom i transparentnom upravljanju javnim dobrima i prirodnim resursima

3)      podizanje svijesti javne uprave i javnosti o dobrobitima transparentnosti i dobrog upravljanja.

Ciljne skupine: novinari, lokalne organizacije civilnoga društva, predstavnici javne uprave na lokalnoj i regionalnoj razini

Krajnji korisnici: građani Grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županija

Aktivnosti: osnivanje uredništva portala, radijskih i TV emisija, seminar za novinare lokalnih i regionalnih medija, seminari za organizacije civilnoga društva i predstavnike javne uprave Grada Zagreba, Dubrovačko-neretvanske i Splitsko-dalmatinske županije, pokretanje info centara za građanstvo, policy studija provođenja strategija suzbijanja korupcije i razvoja javne uprave, studijska putovanja, izrada edukativnih brošura i dokumentarnog filma, organizacija info štandova po navedenim županijama.

Trajanje projekta: 10. 11.2015. – 10.11.2017.

Ukupna vrijednost projekta: 210.512,60 EUR

Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA 2012 “Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima”. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Zastava EU

Za vise informacija o EU:

Predstavnistvo Europske komisije u Hrvatskoj
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

For more information about the EU:

Representation of the European Commission to Croatia
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

www.ec.europa.eu

 

 

* * *

Umrežimo seprotiv korupcije!

Let’s create a network – against corruption!

Nositelj projekta: UDD-Udruga za demokratsko društvo

Partneri: Pravni fakultet u Splitu, Udruga Dobra i Centar za održivi razvoj

Projekt traje od 1. siječnja 2015. do 1. siječnja 2017. godine.

Cilj je projekta jačati kapacitete organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti u svrhu poboljšanja transparentnosti i otvorenosti javne uprave, osobito na lokalnoj razini.

U okviru projekta osnovat ćemo:

  • uredništvo za medijsko praćenje područja antikorupcijskih tema (portal, TV i radio emisije).

Organizirat ćemo:

  • studijski posjet uredništva europskim organizacijama koje imaju relevantna iskustva u suzbijanju korupcije,
  • seminar za novinare (članove uredništva i zainteresirane novinare iz različitih medija s nacionalne, regionalne i lokalne razine) – 12. i 13. lipnja 2015.,
  • seminare za organizacije civilnoga društva na lokalnoj razini i predstavnike lokalnih samouprava u Dubrovačko-neretvanskoj (19. i 20. lipnja 2015.), Splitsko-dalmatinskoj županiji (listopad 2015.) i Gradu Zagrebu (ožujak 2016).

Radit ćemo:

  • policy analizu – praćenje provođenja  Strategije suzbijanja korupcije 2015.-2020. i Strategije razvoja javne uprave 2014.-2020. s naglaskom na dva područja: javne nabave i antikorupcijska edukacija na lokalnoj razini.

U gradu Metkoviću:

  • mapirat ćemo aktivnosti koje zaposlenici lokalne uprave smatraju najosjetljivijma za korupciju, osmisliti rješenja i potom pratiti njihovo provođenje, te rezultate predstaviti javnosti.

U planu je i:

  • studijski posjet uredništva europskim organizacijama koje imaju relevantna iskustva u suzbijanju korupcije.

Ukupna vrijednost projekta je 245.833,57 EUR.

Projekt financira Europska unija u okviru programa IPA 2011 „Jačanje potpore organizacijama civilnog društva za povećanje dobrog upravljanja i transparentnosti javne uprave u Hrvatskoj“. Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

 

Zastava EU

Za vise informacija o EU:

Predstavnistvo Europske komisije u Hrvatskoj
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

For more information about the EU:

Representation of the European Commission to Croatia
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

www.ec.europa.eu

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………….

“Podizanje svijesti o pravima i obvezama povezanim s EU građanstvom na specifičnim područjima EU politika: zaštite potrošača, okoliša i zdravlja, te sigurnosti hrane”

Cilj projekta je doprinos jačanju dijaloga na specifičnim područjima EU politika: zaštiti potrošača, okoliša, zdravlja i sigurnosti hrane. Kako se radi o područjima koja se na najizravniji način tiču osobnoga i zajedničkog života svih građana EU s kojima se izravno i svakodnevno susreću, od osobitog su interesa za javne politike – nacionalne i europske. Ni naše hrvatske niti europske politike nipošto nisu „gotova stvar“. Te se politike neprestano razvijaju, mijenjaju, korigiraju i dopunjuju. U tome procesu od bitnoga su utjecaja želje i potrebe građana.

Demokratski sustav na kojemu počivaju i Hrvatska i Europska unija omogućuje građanima sudjelovanje u procesu formuliranja politika i utjecaj na donošenje odluka. A da bi se mogli što aktivnije uključiti, građani prvenstveno trebaju osvijestiti da se radi o odlukama, politikama koje će utjecati na njihov život te se informirati kako bi odgovorno i aktivno sudjelovali u donošenju odluka.

Kako bi informacije došle do što većeg broja građana, na Hrvatskom katoličkom radiju (HKR) utorkom u 13 sati emitira se kontakt emisija Eurosfera – nove prilike” (emitirano

32 od predviđenih 60 emisija). Na područjima koja po istraživanjima pokazuju najveću potrebu za informacijama na 15 lokalnih radio postaja realiziraju se emisije s različitim temama. Suradnja s HRT-om odvija se kroz izradu priloga i emisija naspecifične teme projekta. Pogledajte neke priloge:

http://djh.hrt.hr/propustili-ste-pogledajte/9129-europska-kartica-zdravstvenog-osiguranja-31-10-2013

http://djh.hrt.hr/propustili-ste-pogledajte/9166-udd-aditivi-07-11-2013

http://djh.hrt.hr/propustili-ste-pogledajte/9213-bio-otpad-14-11-2013

Emisija “Govornica”, emitirana 16. svibnja 2014. na 4. programu HRT-a:
http://www.hrt.hr/enz/govornica/

Prilozi emtirani u “Hrvatskoj uživo” na 1. programu HRT-a:

22. svibnja 2014.
http://vijesti.hrt.hr/eko-casne-proizvode-svoju-hranu-i-struju

5. lipnja 2014.
http://vijesti.hrt.hr/koprivnica-zelena-avangarda

U okviru projekta oformljena je mini-redakcija, pripremljena je edukativna brošura temeljena na pitanjima građana
(www.udd.hr/wp-content/uploads/2014/05/brosura_web.pdf), a na web stranici projekta građanima će biti dostupne sve informacije na jednom mjestu. U suradnji s lokalnim radio postajama i organizacijama civilnoga društva organiziraju se u 15 gradova informativni štandovi na kojima će se građanima dijeliti brošure i drugi informativni materijali. Građani će imati priliku razgovarati s članovima projektnog tima, odnosno stručnjacima za područja kojima se projekt bavi.

Projekt traje od 29. lipnja 2013. do 28. prosinca 2014. godine.

 

Ovaj projekt financira EU kroz program IPA INFO 2012
This project is funded by the European Union through IPA INFO 2012

 

 

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade RH

Za vise informacija o EU:

Predstavnistvo Europske komisije u Hrvatskoj
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

For more information about the EU:

Representation of the European Commission to Croatia
Ulica Augusta Cesarca 4
10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 4681 300
Fax: +385 1 4627 499
e-mail: comm-rep-zag@ec.europa.eu
web: http://ec.europa.eu/croatia/index_hr.htm

www.ec.europa.eu

———————————————————————————————————————-

Mogućnosti i izazovi europskih integracija

Veliki logo EU

 

 

 

 

Projekt “Mogućnosti i izazovi europskih integracija” UDD – Udruga za demokratsko društvo provodi u suradnji s Centrom za održivi razvoj (COR) i Centrom za europsku dokumentaciju i istraživanje – Robert Schuman (CEDI) uz financijsku potporu Delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj kroz program ‘IPA INFO 2009’. Projekt sufinanciraju Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

Cilj projekta je aktivno sudjelovanje građana u javnoj raspravi o članstvu Republike Hrvatske u Europskoj uniji i njihov odgovoran pristup prema referendu mu o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj Uniji što se planira postići kroz edukaciju i umrežavanje dvadesetak novinara s lokalnih radio postaja, koje će emitirati mnogobrojne informativne sadržaje kreirane u sklopu projekta, kroz organizaciju 18 okruglih stolova s ciljem širenja konstruktivne javne rasprave na lokalnoj razini (Split, Sinj, Knin, Imotski, Drniš, Metković, Makarska, Zadar, Šibenik, Otočac, Rijeka, Varaždin, Daruvar, Nova Gradiška, Slavonski Brod, Virovitica, Vukovar, Našice, Zagreb), te kroz pripremu i emitiranje 18 mjesečnih tematskih emisija na Hrvatskom katoličkom radiju (HKR).

Korisnici projekta su hrvatski građani koji trebaju kvalitetnu pripremu za aktivno sudjelovanje u europskom projektu. Očekujemo da će se projektnim aktivnostima u javnosti podići svijest o EU, o europskim vrijednostima i standardima, o implikacijama pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji na svakodnevni život hrvatskih građana, te pripremiti građane za korištenje brojnih mogućnosti koje će se otvoriti, kao i suočavanje s izazovima budućeg pristupanja.

———————————————————————————————————-

Protiv korupcije

Cilj projekta je razvijanje svijesti nastavnika o štetnim posljedicama korupcije, te njihova priprema za rad s učenicima kroz interaktivno učenje o korupciji, njezinim pojavnim oblicima, metodama za njezino suzbijanje, te razvijanje modela za učinkovitu prevenciju korupcije u srednjim školama i gimnazijama, aktivno praćenje nastavnika u radu s učenicima u školama, a sve s težnjom da sudionici projekta od pasivnih primatelja informacija postanu angažirani subjekti – aktivni građani.

Edukacija o korupciji kao problemu kršenja ljudskih prava provodi se od 2004. godine kroz: edukaciju 20 srednjoškolskih nastavnika godišnje kroz instruktivne seminare i pojedinačna savjetovanja, edukaciju 500 srednjoškolaca koje provode educirani nastavnici u svojim školama u suradnji s UDD-om kroz 20 radionica. Kao dodatni alat za učenje nadograđujemo i razvijamo antikorupcijski portal (protivkorupcije.udd.hr) kao ključni komunikacijski prostor blizak ciljnoj skupini, mladim ljudima.

Facebook stranica “MiTO prijavljujemo”

 

 

————————————————————————————————————

Savjetovalište o E-brojevima

Comments are closed.