O nama

UDD – Udruga za demokratsko društvo (1995.) provela je brojne projekte na području demokratizacije društva, usredotočujući se u prvom redu na edukaciju i podizanje svijesti i razumijevanja demokracije i demokratskih procesa kod hrvatskih građana. Od osnivanja do danas, UDD se kontinuirano, u različitim formama, bavi različitim europskim temama i dilemama. Najvažniji projekti UDD-a:

• Debatni klub UDD-a Što je Hrvatska svijetu, a što svijet Hrvatskoj? (1996-99)
• medijski programi emitirani na radio postajama (Radio 101, Katolički radio, lokalne radio i TV postaje, Hrvatski radio – Treća strana) i TV (OTV, HTV – Građanski sat)
• radionice za učenike i studente praćene tiskanjem i distribucijom popularnih knjižica  (biblioteke Mala škola demokracije i Izazovi vremena)
• ulični informativno-kabaretski program (Vijesti na cesti)
• sudjelovanje u radu Odbora za zaštitu Jadrana (travanj 2004)
• u partnerstvu s Ministarstvom za europske integracije i Centrom za europsku dokumentaciju i istraživanje – Robert Schuman (CEDI) provedba radionica za javnu upravu  Europski standardi (2002/3)

• antikorupcijski projekt Prevencija sukoba interesa (2002/3)
• pokretanje antikorupcijskog edukativnog portala u projektu NE korupciji!
• edukativni projekt šTItI okoliš (2002/3/4/5/6/7)
• edukativni projekt Savjetovalište za za E-brojeve (2006/7)
• informativni projekti Premostiti informacijsku prazninu o europskim integracijama u RH (2007) i Izazovi europskih integracija (2008/9/10)
• antikorupcijski projekt Odgovornost za vode (2008)
• Prevencija korupcije u odgojno-obrazovnom sustavu (2008)
• edukativni projekt Protiv korupcije (2004/5/6/7/8/9/10/11)
• medijski projekt Korupcija najviše pogađa siromašne (2010)
• informativni projekt Mogućnosti i izazovi europskih integracija (2011)

  • informativni projekt “Podizanje svijesti o pravima i obvezama povezanim s EU građanstvom na specifičnim područjima EU politika: zaštite potrošača, okoliša i zdravlja, te sigurnosti hrane”  (2013-4)
  • „Umrežimo se – protiv korupcije!“ (2015-16)
  • „Za odgovorno i transparentno upravljanje javnim dobrima i prirodnim resursima“ (2015 – 17)
  • Novi EU izazovi (2018)
  • Europska unija kakvu želimo (2019)
  • Volontiranjem za bolji svijet

Biblioteka Mala škola demokracije:
Abeceda demokracije (dr. Neven Šimac), Demokratski izborni sustavi (dr. Tihomil Radja & Davor Gjenero), Protiv korupcije (dr. Neven Šimac, 2000, 2004/7/8/10), Što je tolerancija? (Ana Matan), Decentralizacija (Davor Gjenero), Referendum – čuvar demokracije (dr. Tihomil Radja), Izazovi i zamke globalizacije (dr. Neven Šimac), Jezik i stil novinara (Vladimir Pavlinić), šTItI okoliš (Dada Lerotić), Europski principi javne uprave (dr. Neven Šimac), Sukob interesa (Lovorka Kušan), Što se krije iza E-brojeva? (Dada Lerotić, Ivana Vinković-Vrček, 2004, 2005, 2007.)

 

 

 

UDD_Godišnje izvješće za 2013. godinu

UDD_Godišnje izvješće za 2014. godinu

——————————————————————————————————

UDD, founded in 1995, has been active in implementation of numerous projects in the area of democracy building, primarily focusing on advocacy, education, and increase of public awareness and better understanding of democracy and democratic processes among Croatian citizens. Some of the topics covered through our project activities are human rights, independent media, rule of law, prevention of corruption and conflict of interests, public administration, election and monitoring, multi-ethnic tolerance, protection of the environment, and the social issues (social rights, pension and health reform, vulnerable and excluded groups).

• The Third Side of the Coin – TV show broadcasted on OTV; Radio-show broadcasted on Radio 101;
• The Third Side – Program broadcasted on the Croatian Catholic Radio (HKR) and local    radio stations;
• UDD’s Debating Club
• News on the Road – street news program and performances in nine Croatian towns, within
• A Little School of Democracy – publishing, presentations and distribution of brochures and organization of various workshops related to the following topics: basics of democracy, corruption, tolerance, election systems, decentralization, globalization, environmental protection and public sector and administration;
• The Civil Hour – TV live program broadcasted within “Svakodnevnica” at the Croatian State TV (HTV)
• The European Principles of Public Administration – in partnership with the Ministry of European Integration and Center for European Documentation and Research – Robert Schuman (CEDI)
• Responsibility for water
• Corruption hurts the poor most of all
• Against corruption (2005/6/7/8/9/19/11/12)
• The opportunities and challenges of the European integrations (2011-12)

  • “Raising awareness on the rights linked to EU citizenship: consumers, health and environment protection, and food safety” (2013-14)
  • “Let’s create a network – against corruption!” (2015-16)
  • „For responsible and transparent management of public goods and natural resources“ (2015-17)

UDD’s popular booklet  collection “A Little School of Democracy”:
Breviary of Democracy; Democratic Election Laws; Against Corruption (2000, 2004, 2007, 20010/11); What is Tolerance?; Referendum – the Watcher of Democracy, Decentralization, Challenges and Traps of Globalization; Language and Style of Journalists; Let’s Protect Environment; The European Principles of Public Administration, Coflict of Interes, What’s behind E-numbers,  etc.